ورود کاربران

صنعتي اصفهان

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان فعاليت خود را از سال 1368 آغاز نمود و با توجه به تجارب و پتانسيل‌هاي موجود ضمن گسترش آموزشهاي كوتاه‌مدت خود در اصفهان و نيز ايجاد مراكز فصلي جهت استفاده بهينه از اوقات فراغت دانشجويان و دانش‌آموزان موفق شد مجوزهاي لازم جهت پذيرش دانشجو در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصيلات عالي را از وزارت علوم، تحقيقات‌وفنآوري اخذ نمايد. مراكز آموزشي اين جهاد عبارتند از: الف‌ـ مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي: اين مؤسسه در رشته های کارشناسی زبان، ادبیات انگلیسی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی، صنایع شیمیائی و الکترونیک و در مقطع کاردانی رشته های عملیات پتروشیمی، الکترونیک، کامپیوتر و ICT پذیرش دانشجو دارد. ب ‌ـ مركز آموزش عالي علمي كاربردي: اين مركز در مقطع کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر و الکترونیک و مقطع کاردانی نرم افزار سیستم، عمران(امور پیمانها)، الکترونیک، نرم افزار کامپیوتر، سخت افزار کامپیوتر و شهرسازی پذیرش دانشجو دارد. ج ـ مراكز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهي: اين مراكز از سال 1368 فعاليت آموزشي خود را در مقطع كوتاه‌مدت در رشته‌هاي زبان انگليسي و كامپيوتر آغاز نمود و در راستاي گسترش فعاليت‌هاي خود در حال حاضر داراي سه مركز فعال مي‌باشد. مركز شماره يك در ساختمان مركزي جهاد در دانشگاه صنعتي اصفهان و مراكز شماره 2 و 3 در خيابان پنج‌رمضان اصفهان واقع گرديده است.