ورود کاربران

  

دومين مدرسه پاييزي گردشگري جهاد دانشگاهي
 
همزمان با آغاز هفته گردشگري در كشور؛ دومين مدرسه پاييزي گردشگري با شعار «علم، آموزش و بازار گردشگري» با محوريت دانشگاه علم و فرهنگ در سطح استان هاي تهران، البرز، فارس و خراسان رضوي افتتاح شد.

نوع برنامه: همایش
وضعیت برگزاری: برگزار شده

محل برگزاری: دانشگاه علم و فرهنگ
واحد برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی