ورود کاربران


موافقت کارگروه علمی گروه علوم پزشکی هیات اجرایی جذب با استخدام پیمانی 7 متقاضی

موافقت کارگروه علمی گروه علوم پزشکی هیات اجرایی جذب با استخدام پیمانی 7 متقاضی

تاریخ : چهار شنبه 11 مهر 1397
ساعت: 48 : 10   بازدید کنندگان : 215 بازدید
  نسخه چاپی

کارگروه علمی گروه علوم پزشکی هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی در جلسه 2مهر 97 صلاحیت علمی هفت نفر از متقاضیان جذب در رسته هیات علمی پیمانی از واحدهای سازمانی پژوهشگاه رویان،پژوهشگاه ابن سینا و پژوهشکده معتمدرا بررسی نمود.

شایان ذکر است پرونده ها جهت احراز صلاحیت عمومی وارد مرحله دوم خواهند شد


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)