ورود کاربران


برگزاری دورههای آموزشی تخصصی شهرداری‌های استان اصفهان در جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی شهرداری‌های استان اصفهان در جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

تاریخ : چهار شنبه 04 مهر 1397
ساعت: 57 : 9   بازدید کنندگان : 198 بازدید
  نسخه چاپی

پیرو مذاکراتو هماهنگی بعمل آمده با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دست برنامه ریزی و اقدام می‌باشد‌.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان غلامرضا ریحانی معاون آموزشی این واحد اعلام نمود‌: با عنایت به مفاد جلسات برگزار شده با مدیر‌کل و کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداري اصفهان مبنی بر توسعه همکاری های فیمابین دوره‌های  آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مي‌شود.

ریحانی در ادامه افزود‌: در این راستا دوره‌های آموزشی مدیریت بحران‌، مدیریت پسماند‌،قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری‌ها‌، نحوه طراحی پارکینگ‌های خیابانی وکمیسیون ماده صد قانون شهرداری برگزار شده و سایر دوره‌های آموزشی با هماهنگی دفترامور شهری و شوراهای استانداري در دست برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد.امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)