ورود کاربران


شورای پارک علم و فناوری البرز تشکیل جلسه داد

شورای پارک علم و فناوری البرز تشکیل جلسه داد

تاریخ : چهار شنبه 04 مهر 1397
ساعت: 5 : 9   بازدید کنندگان : 172 بازدید
  نسخه چاپی

شورای فناوری پارک علم و فناوری البرز به منظور بررسی موضوعات ستادی و نیز درخواست عضویت متقاضیان تشکیل جلسه  داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوریالبرز، بیست و هفتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری البرز به منظور بررسی موضوعات ستادی پارک با حضوردکتر پور عابدی معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی،دکتر بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی و  سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مهندس ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز، دکتر رضازاده رئیس پژوهشکده ومرکز رشد گیاهان دارویی ، دکتراصغری رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و رئیس مرکز رشد  TCTرویش و سایر اعضای شورا فناوری و  مسئولان ستادی پارک درروز سه شنبه  3 مهرماه تشکیل شد.
بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه؛ مهندس ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز  ضمن خیر مقدم ،گزارش ازوضعیت اعتبارات پارک به اعضا شورا اعلام نمود .

  در ادامه دکتر انصاری معاون فناوری پارک علم وفناوری البرز  گزارشی از اقدامات و فعالیتهای پارک از آخرین جلسه شورای فناوری پارک عنوان کرد.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه،  درخواست  استقرار شرکت داده پردازی  در زمینه  ICT   و نیز طرح  موارد مربو ط به موضوعات ستادی و عملکرد پارک بودکه مورد بررسی ،تایید  و تصویب اعضای شوراقرار گرفت.امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)