ورود کاربران


بازدید معاون آموزشی از جهاد دانشگاهی واحد هنر

بازدید معاون آموزشی از جهاد دانشگاهی واحد هنر

تاریخ : دوشنبه 19 شهريور 1397
ساعت: 22 : 9   بازدید کنندگان : 253 بازدید
  نسخه چاپی

در تاریخ ۱۷ شهریور ماه معاون محترم آموزشی باتفاق مدیرکل برنامه ریزی و توسعه آموزش از واحد هنر بازدید کردند. در این بازدید از کلاس ها وکارگاه های آموزشی مرکز آموزش بازدید و با برخی از اساتید این مرکز مذاکره شد .همچنین طی جلسه‌ای با رییس و مدیر مرکز آموزش واحد هنر برم وارد زیر تاکید گردید :

تاکید بر تدوین محتوا و طراحی دوره های هنری

اجرای نقش محوری واحد هنر در دوره های آموزشی هنر  جهاد دانشگاهی

ایجاد قطب ویا خوشه های آموزشی هنر توسط واحد هنر

شرکت بیشتر در گروه های آموزشی تخصصی معاونت اموزشی


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)