برگزاری چهل و پنجمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی

برگزاری چهل و پنجمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی
کدخبر :4773
تاریخ : يكشنبه 15 مهر 1397
ساعت: 42 : 9 
 

چهل و پنجمین گردهمایی معاونان آموزشی سازمان های استانی ، واحد ها ، پژوهشگاهها ، پژوهشکده ها ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهاد دانشگاهی به مدت دو روز در تاریخ های 18 مهر 97 از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر و 19 مهر از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر در محل مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی به میزبانی معاونت آموزشی با محوریت موضوعات زیر برگزار می گردد؛

1- مجموعه کتاب زبان eight

2-تجارب موفق آموزشی واحدها

3- قطب های آموزشی در پروژه های ملی

4- آموزش های تخصصی حوزه پزشکی

5- سامانه جدید رویش

6-آزمون های متمرکز

7-چالش های آموزش عالی فرصت ها و تهدیدها