تولید بسته‌های آموزشی ترکیبی توسط واحدهای جهاد برای تقاضاهای دستگاه‌های اجرایی

تولید بسته‌های آموزشی ترکیبی توسط واحدهای جهاد برای تقاضاهای دستگاه‌های اجرایی
کدخبر :4672
تاریخ : شنبه 06 آبان 1396
ساعت: 9 : 13 
 

جلسه گروه تخصصی آموزش اشتغال و کارآفرینی در محل سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان با حضور اعضای در روز دوشنبه 1 آبان ماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه در خصوص دوره‌های فرش و گلیم خانم مومنی نماینده جهاد دانشگاهی واحد ایلام توضیحات دادند و در ادامه مهندس محمد کیا مدیرکل نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی به نقش بی بدیل گروه اشتغال و کارآفرینی در اخذ پروژه‌ها اشاره نموده و خاطر نشان کردند که انتظار جدید معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی آن است تا اعضای گروه‌های تخصصی آموزشی، ضمن انجام وظایف قبلی خود، در جهت تولید و تدوین دوره‌ها هم، نقش پررنگی را از خود نشان دهند.

ایشان در ادامه افزودند: در جهاد دانشگاهی به ویژه در معاونت آموزشی به دلیل گستردگی جغرافیایی مراکز نباید از پروژه‌های ملی دستگاه‌های اجرایی غافل شویم، چرا که این پروژه‌ها در درآمدزایی و رشد جهاد نقش بسزایی خواهد داشت و با توجه به رویکرد تازه معاونت توسعه و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در انجام کلیه آموزش‌های کارکنان دولت درسال 97 که منوط به کسب آموزش و مهارت‌های شغلی از مراکز معتبری چون جهاد دانشگاهی دانسته، بنابراین حرکت تمام گروه‌های تخصصی هم باید در همین راستا باشد. ایشان در ادامه خبر از تولید بسته‌های آموزشی ترکیبی توسط واحدهای جهاد برای تقاضاهای دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد کانون ارزیابی توسعه در جهاد دانشگاهی دادند.