برنامه توسعه

این برنامه  از سال 1396 تا 1400 مبنای فعالیت های حوزه آموزش بوده و در طول اجرا اصلاحات لازم نیز روی آن اعمال شده است

از آنجا که برنامه ششم توسعه با توجه به پیشنهاد گروه برنامه‌ریزی راهبردی آموزش و تصویب شورای معاونت آموزشی به صورت پنج ساله تهیه شده است  در مرحله تدوین از فرایند پیچیده‌تری نسبت به برنامه‌های قبلی برخوردار بوده است. به این منظور ابتدا یک قالب و چهار چوب کلی جهت تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه طراحی گردید . پس از تعیین چهارچوب اولیه و پیش نویس برنامه ، وظیفه بررسی و ارزیابی و تدوین پیشنهادات نهایی برنامه  به سه کمیته و شورای تخصصی  در هریک از بخش های  بخش آموزش عالی، بخش آموزش کوتاه مدت کوتاه‌مدت و بخش آموزش  علمی – کاربردی واگذار شد

حاصل برگزاری جلسات شوراهای مذکور و سایر مطالعات و بررسی‌های جانبی تنظیم پیشنهاد برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی در حوزه آموزش می‌باشد

پس از تنظیم اولیه ، این برنامه در جلسات شورای مدیران معاونت آموزشی و سپس شورای علمی مراحل تصویب اولیه را طی  نموده و به عنوان راهنمای کلی در اختیار کلیه واحدها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه جهاددانشگاهی قرار گرفت .

لازم به توضیح است که برنامه ششم توسعه درحوزه آموزش در سه بخش آموزش کوتاه مدت ، بخش آموزش عالی  و بخش آموزش علمی –کاربردی تنظیم وپس از طی مراحل تصویب نهایی در شورای علمی ، شورای معاونین و هیات امنای جهاددانشگاهی  به عنوان اهداف کلی جهاددانشگاهی در حوزه آموزش  به کلیه سازمان ها ، واحدها ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، موسسه و مراکز علمی کاربردی ، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها ابلاغ گردید.

به این ترتیب برنامه های پنج ساله (شامل اهداف و برنامه های عملیاتی )هریک از مجموعه های سازمانی تابعه جهاددانشگاهی نیز  با توجه به بخش های آموزشی  فعال آنها   تنظیم و پس از رفع اشکالات و تایید  نهایی و تصویب به اجرا گذاشته شد . ضمنا مقرر گردید  مجموعه های تابعه  پس از سال دوم اجرای برنامه ( سال 97) امکان اصلاح و اهداف و  برنامه های عملیاتی خود را داشته باشند که مراحل نهایی آن در حال اجرا است. 

علاوه بر این به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم برنامه‌های واحدها و سازمان‌های تابعه دستورالعمل تکمیل کاربرگ‌های برنامه تهیه و به کلیه مجموعه های  تابعه ابلاغ  گردید

همچنین محتوای یک برنامه آموزشی توجیهی جهت معاونین آموزشی و مدیران برنامه‌ریزی جهاددانشگاهی در سراسر کشور تهیه و تدوین شد و این آموزش‌ها طی دو مرحله برای واحدهای استان تهران و سایر استان‌ها ارائه گردید.