واحد استان اردبیل

جهاددانشگاهی نهادی است برخاسته ازبطن انقلاب فرهنگی که ازابتدا، فعالیت‌های آموزشی راسرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و بر اساس نیازهای تخصصی جامعه در رشد و گسترش آن کوشیده است. اکنون این نهاد با تجارب آموزشی و تدوین و تعریف دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت و تأسیس مؤسسات آموزش عالی و مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی و مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت در استانهای کشور مجدانه در ارائه خدمات آموزشی فعالیت دارد.

     افزایش آمار فراگیران، گسترش دوره‌ها و رشته‌های آموزشی و تأسیس مؤسسات آموزشی و مراکز آموزشی عالی علمی ـ کاربردی، تأسیس و توسعه مراکز آموزشی همه و همه نشانگر استقبال هموطنان عزیز به ویژه قشر جوان از فعالیت‌های این نهاد می‌باشد.

     تمامی توفیق‌ها و پیشرفت‌ها و افق‌های روشنی که در پیش رو داریم مرهون تلاش و ایثار جهادگران عزیز در سراسر کشور است.

     اقبال دلگرم کننده مردم ریشه در مفاهیم نام مقدس جهاددانشگاهی وخدمات خالصانه این عزیزان دارد. 

آدرس: اردبیل- بلوار معلم - روبروی پل استخر - پلاک 123 - ساختمان شماره 2 کد پستی: 14491-56136
تلفن: 2246515 - 2246616-2245507
نمابر: 2253311
پست الکترونیک: sec.ar@acecr.ac.ir