شانزدهمین جلسه کار گروه اولویت‌های جذب پیمانی هیات اجرایی جذب

کار گروه جذب پیمانی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۰ کد : ۹۸۴ آرشیو ۹۹
تعداد بازدید:۲۸۱

شانزدهمین جلسه کارگروه اولویت‌های جذب پیمانی هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه در محل معاونت آموزشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

 

به گفته‌ی دکتر علیرضا شفیعی رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی، در این جلسه ضمن بررسی رزومه علمی متقاضیان معرفی شده از سوی پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی تبریز، پژوهشکده معتمد، پژوهشکده مواد معدنی، دانشگاه علم و هنر یزد، واحد استان کردستان، واحد علوم پزشکی تهران، موسسه آموزش عالی خوزستان، سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشگاه ابن‌سینا، واحد علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه رویان، واحد اردبیل، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، پژوهشکده گیاهان دارویی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، سازمان جهاد دانشگاهی تهران، واحد خراسان جنوبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با تقاضای ۲۱ نفر جهت شروع فرایند علمی و عمومی در کارگروه‌های تخصصی جذب موافقت نمود.

دبیر کارگروه اولویت‌های جذب پیمانی هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی افزود: در ادامه جلسه تقویم زمانی فراخوان شهریور ۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


نظر شما :