دوره‌های آموزشی برخط معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

مرکز یادگیری الکترونیکی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان برگزار می‌کند

۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۴۰ کد : ۷۵۰ آرشیو ۹۹
تعداد بازدید:۳۲۸
مرکز یادگیری الکترونیکی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان برگزار می‌کند

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان برگزار می‌کند.

ردیف

عنوان دوره

تاریخ

ساعت

نام مدرس

لینک ورود به کلاس

۱

ICDL

99/01/13

15-18

خانم علیزاده

http://cel.jde.ir/icdl16

99/01/20

15-18

۹۹/۰۱/۲۷

۱۵-۱۸

۲

فوریت پزشکی و کمک های اولیه

۹۹/۰۱/۱۳

۱۷ - ۱۵

آقای محمودزاده

http://cel.jde.ir/foryt

99/01/15

17 - ۱۵

۳

زبان انگلیسی A1

99/01/16

10-12

خانم کاظمی

http://cel.jde.ir/zaban1a

99/01/23

10-12

۴

زبان انگلیسی B1

99/01/18

10-12

خانم کاظمی

http://cel.jde.ir/zaban1b

99/01/25

10-12

 

۵

متره و برآورد

۹۹/۰۱/۱۹

۹-۱۱

آقای خشود

http://cel.jde.ir/metre

99/01/26

۹-۱۱

۶

روشهای اجرای ساخنمان

۹۹/۰۱/۲۰

۱۱-۱۳

آقای قصابزاده

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr218

99/01/27

۱۱-۱۳

۷

دکوراسیون داخلی

۹۹/۰۱/۱۷

۱۴-۱۶

آقای دکتر امیرکیایی

http://cel.jde.ir/decor

99/01/24

14-16

۸

تربیت مربی پیش دبستان

۹۹/۰۱/۲۵

۱۳-۱۵

خانم یزدانی

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr219

99/01/26

13-15

خانم میثمی فر

۹۹/۰۱/۲۷

۱۳-۱۵

آقای محمودزاده

۹

تکنسین داروخانه مقدماتی ۷۳

۹۹/۰۱/۱۴

۱۷-۱۹

آقای ابراهیمی

http://cel.jde.ir/daru73

99/01/21

17-19

۹۹/۰۱/۲۸

۱۷-۱۹

۱۰

تربیت معلم سه پایه دوم (چهارم-پنجم)

۹۹/۰۱/۲۵

۱۵-۱۷

خانم دکتر عاشری

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr220

99/01/26

15-17

خانم یزدانی

۹۹/۰۱/۲۷

۱۵-۱۷

خانم میثمی فر

۱۱

تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

۹۹/۰۱/۱۲

۱۷-۱۸

خانم جوزایی

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr216

12

تکنسین داروخانه

۹۹/۰۱/۱۸

۱۱-۱۲

خانم محبوبی

 

http://cel.jde.ir/daru

۹۹/۰۱/۲۵

۱۱-۱۲

۱۳

کاربری گیاهان دارویی

۹۹/۰۱/۱۲

۱۶-۱۷:۳۰

خانم زمانی

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr217

۱۴

دستیار دندانپزشک

۹۹/۰۱/۱۲

۱۷-۱۹

خانم حافظی

http://cel.jde.ir/dan21

99/01/19

17-19

۹۹/۰۱/۲۶

۱۷-۱۹


( ۱ )

نظر شما :