هشتاد و پنجمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد.

معاونت آموزش و کارآفرینی
۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۰ کد : ۲۳۳۲ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۲۶۹

هشتاد و پنجمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد.

هشتاد و پنجمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب جهاددانشگاهی بیست و نهم آبان ماه ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات معاونت آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته ی محمدرضا واحدی، در این جلسه" سه" پرونده ورود به رسته هیات علمی پیمانی از واحدهای سازمانی" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، موسسه آموزش عالی خوزستان و دانشگاه علم و هنر" بررسی شد و با متقاضیان یاد شده مصاحبه صورت گرفت که نتایج مصاحبه ها و بررسی های کارگروه، به هیات اجرایی جذب ارجاع خواهد شد.

سرپرست اداره ی دبیرخانه ی هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی افزود: در سال جاری این کارگروه" هشت" جلسه داشته و تعداد بیست و چهار پرونده را مورد بررسی قرار داده است.


نظر شما :