نشست دویست و سی و هفتمین کمیته ترفیعات جهاددانشگاهی تشکیل شد

معاونت آموزش و کارآفرینی
۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۷ کد : ۲۳۳۱ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۲۸۷

نشست دویست و سی و هفتمین کمیته ترفیعات جهاددانشگاهی تشکیل شد

دویست و سی و هفتمین کمیته ترفیعات جهاددانشگاهی بیست و ششم آبان ماه ۱۴۰۰ در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی، در این جلسه" ۵۶" درخواست ترفیع پایه ی سالانه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن، به امور اداری دفتر مرکزی ارجاع خواهد شد.

سرپرست اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: در سال جاری این کمیته" پنج" جلسه داشته است و تعداد ۲۶۳ پرونده را مورد بررسی قرار داده است. 


نظر شما :