سواد دیجیتال و بازاریابی محصول در مشاغل آینده

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۰ کد : ۲۳۲۹ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۲۴۹
سواد دیجیتال و بازاریابی محصول در مشاغل آینده

بیستمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده
برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی با همکاری جهاددانشگاهی واحد زنجان
با موضوع: سواد دیجیتال و بازاریابی محصول در مشاغل آینده

زمان برگزاری: سه شنبه ۲ آذر ماه
ساعت ۱۰ - ۱۱
آدرس سامانه : webinar.acecr.ac.ir
نام جلسه : آینده مشاغل و مشاغل آینده
نام کاربری: نام خانوادگی
پسورد: future
لینک پخش زنده:
http://jde.ir/fa/news/2137


نظر شما :