آینده مشاغل آموزش و آموزش مشاغل آینده

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۲۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۴۹ کد : ۲۳۲۵ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۲۸۰
آینده مشاغل آموزش و آموزش مشاغل آینده

نوزدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده
برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی با همکاری سازمان جهاددانشگاهی تهران
با موضوع: آینده مشاغل آموزش و آموزش مشاغل آینده

زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ آبان ماه
ساعت ۱۰ - ۱۱
آدرس سامانه : webinar.acecr.ac.ir
نام جلسه : آینده مشاغل و مشاغل آینده
نام کاربری: نام خانوادگی
پسورد: future
لینک پخش زنده: http:///jde.ir/fa/news/2137


نظر شما :