بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی از جهاد دانشگاهی اصفهان

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۰۶ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۸ کد : ۲۳۰۶ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۱۵۸
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی از جهاد دانشگاهی اصفهان

دکتر محمد صادق بیجندی - معاون آموزشی جهاددانشگاهی، احمد عبدی پور - مدیرکل اداره دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش، دکتر سهیل دادخواه - مدیر کل اداره کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی جهاددانشگاهی ودکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد - مدیر کل امورآموزشی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در سفری یک روزه به اصفهان از مراکز مختلف جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دیدن کردند.

گزارش تصویری


( ۱ )

نظر شما :