نشست اول تبیین ضوابط و مقررات ارتقای اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی برگزار شد

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۲۷ مهر ۱۴۰۰ | ۲۳:۰۷ کد : ۲۲۹۲ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۷۹

نشست اول تبیین ضوابط و مقررات ارتقای اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی تبیین مقررات ارتقای اعضای هیات علمی این نهاد بیست و ششم مهرماه ۱۴۰۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی، در این جلسه ضوابط و مقررات ارتقای مرتبه ی اعضای هیات علمی بر اساس آخرین مصوبه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی تبیین گردید.

سرپرست اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: در این جلسه ابهامات اعضای محترم هیات علمی در خصوص نحوه ی امتیاز دهی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مطابق مواد یک تا چهار آیین نامه پاسخ داده و مرتفع گردید.

وی خاطر نشان نمود: این اداره آمادگی دارد هر هفته برای یکی از واحدهای سازمانی این کارگاه آموزشی را برگزار نماید.


نظر شما :