دومین نشست کمیسیون فنی مهندسی این نهاد بیستم شهریور ۱۴۰۰ در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد.

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۴ کد : ۲۲۴۹ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۳۷

نشست دوم کمیسیون فنی مهندسی هیات ممیزه جهاددانشگاهی تشکیل شد

دومین نشست کمیسیون فنی مهندسی این نهاد بیستم شهریور ۱۴۰۰ در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی، در این جلسه" یک" درخواست ارتقای مرتبه ی از مربی به استادیاری با مدرک تحصیلی از "موسسه ی آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان" و"یک" درخواست ارتقای مرتبه ی استادیاری به دانشیاری از" دانشگاه علم و هنر یزد" مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن، به هیات ممیزه ی جهاد دانشگاهی ارجاع خواهد شد.

سرپرست اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: این کمیسیون در سال جاری یک جلسه تشکیل داد و" دو" پرونده ی ارتقای مرتبه به استادیاری با مدرک تحصیلی را مورد بررسی قرار داده است. 


نظر شما :