نشست نهم کمیته علوم انسانی جهاددانشگاهی تشکیل شد

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۰ کد : ۲۲۳۷ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۱۴۲

نشست نهم کمیته علوم انسانی جهاددانشگاهی تشکیل شد

نهمین نشست کمیته علوم انسانی این نهاد سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۰ در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی، در این جلسه" یک" درخواست جذب هیات علمی پیمانی از" واحد الزهرا" و"یک" درخواست تبدیل وضعیت از"پیمانی به رسمی آزمایشی" از"دانشگاه علم و فرهنگ " مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن، به کارگروه توانایی علمی هیات اجرایی جذب ارجاع خواهد شد.

سرپرست اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: در سال جاری این کمیته" هشت" جلسه داشته است و" ده" پرونده را مورد بررسی قرار داده است.


نظر شما :