قرارداد سه‌جانبه‌ای در راستای اجرای طرح «سرباز مهارت» امضا شد

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۲ تاپ خبر
قرارداد سه‌جانبه‌ای در راستای اجرای طرح «سرباز مهارت» امضا شد

قرارداد سه‌جانبه‌ای در راستای اجرای طرح «سرباز مهارت» امضا شد