دهمین جلسه کارگروه علمی گروه پزشکی هیات اجرایی جذب

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۶ کد : ۱۷۲۰ آرشیو ۹۹
تعداد بازدید:۸۲

دهمین جلسه کارگروه علمی گروه پزشکی هیات اجرایی جذب تشکیل شد

کارگروه علمی گروه پزشکی هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی در جلسه شانزدهم مهر ماه ۹۹ خود صلاحیت علمی هشت نفر از متقاضیان جذب در رسته هیات علمی پیمانی را بررسی نمود.

دکترعلیرضا شفیعی افزود: در این جلسه ضمن معارفه ترکیب جدید دوره دوم، صلاحیت علمی هشت نفر از متقاضیان برای ورود به رسته هیات علمی پژوهشی این نهاد که در کمیته تخصصی پزشکی بررسی شده است مورد ارزیابی قرار گرفت.

رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب در ادامه تصریح کرد: پرونده های بررسی شده در این جلسه از واحد های سازمانی پژوهشکده گیاهان داروئی، پژوهشگاه رویان، سازمان جهاد علوم پزشکی تهران، مرکز ذخایر ژنتیکی ایران، سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشگاه ابن سینا بودند.

دبیرکارگروه افزود: پرونده‌های تایید شده جهت احراز صلاحیت عمومی وارد مرحله استعلام عمومی از مراجع مربوطه خواهند شد.


نظر شما :