هفدهمین جلسه کارگروه رسیدگی به شرایط علمی هیأت علمی متقاضیان جذب هیأت علمی قراردادی

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۷ کد : ۱۶۲۳ آرشیو ۹۹
تعداد بازدید:۲۰۵

هفدهمین جلسه کارگروه رسیدگی به شرایط علمی هیأت علمی متقاضیان جذب هیأت علمی قراردادی تشکیل شد

هفدهمین جلسه کارگروه رسیدگی به شرایط علمی هیأت علمی متقاضیان جذب هیأت علمی قراردادی سی ام شهریور ۹۹ در اتاق شورای معاونت آموزشی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته‌ی دکتر علیرضا شفیعی رئیس اداره دبیرخانه هیأت اجرایی جذب جهاد دانشگاهی، در این جلسه چهار پرونده ورود به رسته هیأت علمی قراردادی از واحدهای سازمانی تهران، اصفهان و صنعتی اصفهان این نهاد بررسی شد و به تصویب رسید.


نظر شما :