ضرورت نیازسنجی منطقه‌ای جهت اثر بخشی اقدامات مهارت آموزی

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان سمنان

۱۹ تیر ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۵ کد : ۱۲۷۳ آرشیو ۹۹
تعداد بازدید:۱۵۹
معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان سمنان

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان
ضرورت نیازسنجی منطقه‌ای جهت اثر بخشی اقدامات مهارت آموزی

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان بر ضرورت نیازسنجی منطقه‌ای و جغرافیایی در قالب یک طرح پژوهشی و مطالعاتی جهت شناسایی زمینه‌های اشتغال در نقاط مختلف کشور تأکید کرد.

حسن رهایی در همایش قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد نیروهای مسلح استان سمنان گفت: اثربخشی هر طرحی در کشور نیازمند یک طرح مطالعاتی، پژوهشی و نیازسنجی منطقه‌ای است، در حوزه آموزش نیز، علاوه بر نیازسنجی منطقه‌ای، تقویم آموزشی باید تدوین و تهیه شود.

وی گفت: اگر در قالب یک طرح مطالعاتی و پژوهشی نیازهای منطقه‌ای و جغرافیایی و زمینه‌های اشتغال در هر منطقه شناسایی شود و مشخص کنیم چه نوع مداخله‌گری باید انجام شود، اثر بخشی بسیار خوبی خواهد داشت، این ظرفیت آموزشی و پژوهشی در جهاد دانشگاهی استان سمنان وجود دارد و جهاد دانشگاهی اعلام آمادگی می‌کند و از همه ظرفیت‌های موجود برای همکاری با قرارگاه مهارت آموزی ستاد نیروهای مسلح استان استفاده خواهیم کرد.


نظر شما :