بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۴

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب، بیست و دوم شهریور ۹۹ با حضور رئیس جهاددانشگاهی در سالن شهدای جهاددانشگاهی در حوزه ریاست این نهاد برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب، شنبه بیست و دوم شهریور ۹۹ با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس هیأت اجرایی جذب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد دوست پرور نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر محمد صادق بیجندی دبیر، دکتر سید سعید هاشمی، دکتر عبدالرضا شاهوردی، دکتر ندا سلطانی، دکتر حمیدرضا صادق محمدی، دکتر قدرت الله شاکری نژاد، دکتر محمد سلگی و دکتر حسین امینی مشهدی اعضای هیأت اجرایی جذب، دکتر محمدمحسن غفوریان مدیر کل امور آموزشی و دکتر علیرضا شفیعی رئیس اداره دبیرخانه هیأت اجرایی جذب جهاددانشگاهی در سالن شهدای دفتر مرکزی جهاد برگزار شد.

دکتر شفیعی رئیس اداره دبیرخانه هیأت اجرایی جذب جهاددانشگاهی درباره‌ی مهم‌ترین مصوبات این جلسه، اظهار کرد: در این جلسه با تصویب اعضای محترم هیأت اجرایی جذب اعضای کارگروه‌های علمی غیر پزشکی و گروه علوم پزشکی برای مدت دو سال تعیین شدند.

وی افزود: در این جلسه چهار پرونده ورود به رسته هیأت علمی پیمانی از پژوهشکده سرطان معتمد، دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی تبریز، و دو پرونده تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی از دانشگاه علم و هنر یزد، پژوهشکده علوم پایه کاربردی و یک پرونده تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی از دانشگاه علم و فرهنگ بررسی شد.

رئیس اداره دبیرخانه هیأت اجرایی جذب جهاددانشگاهی در ادامه تصریح کرد: هیأت اجرایی جذب بر اساس ماده ۱۱ آئین نامه استخدامی با ماندگاری آقای محمد حسن خواجه منصوری شاغل در دانشگاه علم و هنر یزد در وضعیت استخدامی پیمانی تا زمان بازنشستگی موافقت نمود.