آزمون کشوری جذب و بکارگیری شرکت کار و تامین اجتماعی (متعلق به سازمان تامین اجتماعی)۱۴

آزمون کشوری جذب و بکارگیری شرکت کار و تامین اجتماعی (متعلق به سازمان تامین اجتماعی)

آزمون کشوری جذب و بکارگیری شرکت کار و تامین اجتماعی (متعلق به سازمان تامین...

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب۴

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب، بیست و دوم شهریور ۹۹ با حضور رئیس...

افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر۹

افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر

افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر

تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار۱۱

تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و...

آزمون استخدامی تیرماه ۱۳۹۹۱۴

آزمون استخدامی تیرماه ۱۳۹۹

‌‌‌‌‌‌‌آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی، سازمان...

چهل‌ و هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی۱۸

چهل‌ و هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی

صبح روز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ چهل و هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد...