چهل و نهمین گردهمایی معاونان آموزشی سازمان‌های استانی، واحدها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های جهاددانشگاهی۲۱

چهل و نهمین گردهمایی معاونان آموزشی سازمان‌های استانی، واحدها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های جهاددانشگاهی

چهل و نهمین گردهمایی معاونان آموزشی سازمان‌های استانی، واحدها، پژوهشگاه...

سفر معاون و مدیران کل حوزه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی به اصفهان۱۵

سفر معاون و مدیران کل حوزه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی به اصفهان

دکتر محمد صادق بیجندی - معاون آموزشی جهاددانشگاهی، احمد عبدی پور - مدیرکل...

آزمون میانجی‌گری هیات حل اختلاف قوه قضاییه۹

آزمون میانجی‌گری هیات حل اختلاف قوه قضاییه

آزمون میانجی‌گری هیات حل اختلاف قوه قضاییه

گزارش تصویری آزمون پائیز ۱۴۰۰۱۵

گزارش تصویری آزمون پائیز ۱۴۰۰

گزارش تصویری آزمون پائیز ۱۴۰۰

معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان۶

معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان

بازدید معاون آموزشی جهاد دانشگاهی از بخشهای مختلف آموزشی پژوهشگاه...

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج۱۹

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج

گزارش تصویری نمایشگاه ایران جابکس و ایران اجوتک۱۲

گزارش تصویری نمایشگاه ایران جابکس و ایران اجوتک

نمایشگاه جابکس و ایران اجوتک در از ۱۳ لغایت ۱۶ اسفندماه در محل دائمی...

نمایشگاه دستاوردهای آموزشی، اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در نمایشگاه (Iran EduTech) - سیزدهم تا شانزدهم اسفند ۹۹۳

نمایشگاه دستاوردهای آموزشی، اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در نمایشگاه (Iran EduTech) - سیزدهم تا شانزدهم اسفند ۹۹

نمایشگاه دستاوردهای آموزشی، اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در نمایشگاه...

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب۴

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب

بیست و پنجمین جلسه هیأت اجرایی جذب، بیست و دوم شهریور ۹۹ با حضور رئیس...

آزمون استخدامی تیرماه ۱۳۹۹۱۴

آزمون استخدامی تیرماه ۱۳۹۹

‌‌‌‌‌‌‌آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی، سازمان...

چهل‌ و هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی۱۸

چهل‌ و هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی

صبح روز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ چهل و هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد...