ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز چهار شنبه 27 فروردين 1393 - 45 : 14

تصويب کلیات دو پودمان مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف *****مسئول برگزاری کارگاه‌های اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی از برگزاری کارگاه‌هاي آموزشي این همایش در تاريخ هشتم تا دهم ارديبهشت 1393خبر داد.
جست و جو

ورود کاربران


       دوره های آموزشی :: آموزش های کوتاه مدت

 

جهاد دانشگاهي در زمينه آموزش‌هاي كوتاه مدت كارنامه قابل توجهي داشته و در دهه گذشته در قالب آموزش‌هاي كوتاه مدت توانسته است حدود دو ميليون فراگير را آموزش دهد و به ارتقاء سطح دانش كشور كمك قابل توجهي نمايد.

هدف از آموزش‌هاي كوتاه مدت جهاد دانشگاهي كمك به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه، ايجاد زمينه مناسب براي استفاده همه جانبه از توان علمي و تخصصي موجود در جامعه و ارتقاء سطح دانش شاغلين و فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها به منظور افزايش كارآئي آن‌ها است.

جهاد دانشگاهي تاكنون با طراحي وتدوين بيش از 1100 دوره آموزشي توانسته حدود 400،000 فراگير را از طريق آموزش هاي كوتاه مدت خود آموزش داده و همچنين توانسته است در اين راستا بیش از 100 مرکز آموزشی وابسته به 40 واحد جهاد دانشگاهي و 11 پژوهشكده در سراسركشور را به اين منظور تجهيز نمايد.

آموزش‌هاي كوتاه مدت اين نهاد در قالب آموزش‌هاي كوتاه مدت عمومي، تخصصي و آموزش هاي كاركنان دولت پيگيري مي شوند.

  • Design & Powered by: Aras