ورود کاربران

گزارش تصویری
گردهمایی معاونین آموزشی شهریور 1396  

گردهمایی معاونین آموزشی شهریور 1396
دومین نشست علمی تخصصی با عنوان اقتصاد سلامت  

دومین نشست علمی تخصصی با عنوان اقتصاد سلامت
گردهمایی معاونین آموزشی جهاد دانشگاهی مرداد 95  

گردهمایی معاونین آموزشی جهاد دانشگاهی مرداد 95
گزارش تصویری ضرورت‌ها و الزامات رشد اقتصادی و ذکر چند نکته در مورد نقش فنآوری  

گردهمایی معاونان آموزشی جهاددانشگاهی  

چهل و دومین گردهمایی معاونان آموزشی جهاددانشگاهی سراسر کشور
گزارش تصویری بازدیدو عقد تفاهم نامه آموزشی بین جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

گزارش تصویری بازدید و عقد تفاهم نامه آموزشی بین جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گزارش تصویری گردهمایی روسای جهاد دانشگاهی در شیراز  

گزارش تصویری گردهمایی روسای جهاد دانشگاهی در شیراز
برگزاری همایش علمی پژوهشی و کاربردی آموزش هنر در جهاددانشگاهی  

برگزاری همایش علمی پژوهشی و کاربردی آموزش هنر در جهاددانشگاهی
گزارش تصویری چهل و یکمین گردهمایی معاونان آموزشی واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، سازمان‌ها و مراکز جهاددانشگاهی سراسر کشور در سنندج  

گزارش تصویری چهل و یکمین گردهمایی معاونان آموزشی واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، سازمان‌ها و مراکز جهاددانشگاهی سراسر کشور در سنندج
گزارش تصویری چهارمین نشست هم‎‎اندیشی توسعه آموزش عالی جهاددانشگاهی  

گزارش تصویری چهارمین نشست هم‎‎اندیشی توسعه آموزش عالی جهاددانشگاهی
12345678910