ورود کاربران

اخبار آموزشی
کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های بهره‌وری در کسب و کارهای تعاونی به همت جهاد دانشگاهی ایلام  

کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های بهره‌وری در کسب و کارهای تعاونی به همت جهاد دانشگاهی ایلام
اجرای دوره آموزشی آشنایی با نظام بودجه ریزی و احیای تالاب ها  

اجرای دوره آموزشی آشنایی با نظام بودجه ریزی و احیای تالاب ها
برگزاری همایش زنان و مدیریت روستا به همت معاونت آموزش جهاد دانشگاهی ایلام  

برگزاری همایش زنان و مدیریت روستا به همت معاونت آموزش جهاد دانشگاهی ایلام
چهل و پنجمین گردهمایی معاونین آموزشی جهاد دانشگاهی  

برگزاری چهل و پنجمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی  

برگزاری چهل و پنجمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی
موافقت کارگروه علمی گروه علوم پزشکی هیات اجرایی جذب با استخدام پیمانی 7 متقاضی  

موافقت کارگروه علمی گروه علوم پزشکی هیات اجرایی جذب با استخدام پیمانی 7 متقاضی
حضور معاون آموزشی در جمع مدیران گروههای آموزشی و تخصصی جهاد دانشگاهی  

حضور معاون آموزشی در جمع مدیران گروههای آموزشی و تخصصی جهاد دانشگاهی
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی شهرداری‌های استان اصفهان در جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان  

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی شهرداری‌های استان اصفهان در جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
حضور پارک علم و فناوری البرز در سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران  

حضور پارک علم و فناوری البرز در سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
حضور ریاست پارک علم و فناوری البرز و هیئت همراه در سی‌وپنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های فناوری و مناطق نوآوری  

حضور ریاست پارک علم و فناوری البرز و هیئت همراه در سی‌وپنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های فناوری و مناطق نوآوری
12345678910...